Tipuri de certificări în România
Tipuri de certificări în România
Este important, dacă vrei ”hârtii”, să cunoști dacă acestea te vor ajuta la ceva.

Certificate în FPC

Sunt două tipuri de certificate în formarea profesională continuă a adulților: 

 • de absolvire (dacă ai urmat un program de specializare sau unul de perfecționare)
 • de calificare (dacă ai urmat un program de lungă durată)
 • Diferența între un certificat și o diplomă de participare simplă este faptul că programul de formare a fost sau nu autorizat de una dintre Comisiile Județene de Autorizare, din subordinea Ministerului Muncii.

  ANC - Autoritatea Națională pentru Calificări nu eliberează certificate de absolvire sau de calificare. ANC nu acreditează furnizori de formare, ci centre de evaluare și certificare a competențelor profesionale. 

  • Programul de specializare este cel care certifică adevărații specialiști (180-360 de ore). Nu poți participa la un astfel de program dacă nu ești deja calificat în domeniu.
  • Programul de calificare este unul de lungă durată (180 ore - nivelul 1, 360 - nivelul 2, 720 - nivelul 3, 1080 - nivelul 4) 
  • Programul de perfecționare este util celor deja calificați sau specializați care vor să actualizeze cunoștințele sau abilitățile (inclusiv în competențe ce țin de meseria respectivă, dar care nu apar în standardul ocupațional) 
  • Programul de inițiere nu se autorizează separat, ci este parte a unui program de calificare, reprezentând maxim 25% din competențele prevăzuite în standarde (SO sau SPP). 
  • Competențele cheie, comune mai multor ocupații sunt deja certificate de către cei care au parcurs învățământul de stat (8 competențe cheie în formarea continuă).

  Sunt ocupații pentru care nu te poți specializa decât parcurgând programe de studii de licență, master sau doctorat. Dar despre nivelurile de calificare vom discuta într-un alt articol.