Articole studii, cercetare
Articole studii, cercetare
Propune și tu resurse pentru a ne dezvolta ca traineri interni!

Resurse on-line

Vom insera aici link-uri ale unor resurse on-line pe care le considerăm valoroase.

Te rugăm să propui și tu materiale pe care te-au ajutat fie în cadrul unor programe de învățare la locul de muncă, fie în alte situații, în domeniul competențelor digitale sau în alte domenii.

Propune și tu un material chiar acum!

blog4_img1
blog4_img2

Poți utiliza aceste resurse și ca inspirație pentru a porni discuții cu ceilalți membri ai comunității online


Aici vom insera articolele recomandate de voi sau culese de noi în timpul derulării proiectului. Propune și tu un material chiar acum!


Nucleu de inițiativă formare și management


https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.01.012

Andrew J.Sense, University of Wollongong, Australia ”The project workplace for organizational learning development”


https://www.ecac-ceac.org/activities/security/security-programme-management-group-spmg/training-task-force-trtf

exemplu de nucleu de inițiativă în academia de aviație civilă: Training Task Force (TrTF)


https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/fusion-risk-management-strategies-for-workplace-reopening/build-a-crossfunctional-task-force      

teorie constituire Task Force în vânzări: Build a Cross-Functional Task Force


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291121000024      

!!! Mulugeta Awayehu et all, Bahir Dar University ”Instructors’ workplace learning activities and inhibitors in Ethiopian higher learning institutions”


Programe de învățare la locul de muncă:


https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics      

Articole de cercetare ale Centrului pentru formare profesională din Australia


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128186305021011?via%3Dihub      

Leopold Bayerlein – University of New England, Armidale, NSW, Australia, ”The future of internships and workplace-based learning”


https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.204      

Vikineswaran A Maniam, Management & Marketing, School of Business Malaysia ”Learning Opportunities for Managers at Workplace” (transition, task related work, obstacles, support)


McCauley, C.D., Ruderman, M.N., Ohlott, P.J. and Morrow, J.E. (1994). Assessing the developmental components of managerial jobs. Journal of Applied Psychology. 79(4): 544-60


Van der Sluis, L.E.C. (2002). Erasmus University Rotterdam ”Learning behavior and learning opportunities as career stimuli”. Journal of Workplace Learning. Volume 14 Number 1 pp. 19-29. 


https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.063      

Bastian C. Müller, Universitatea Tehnică Berlin, Germania ”Simulation-games for Learning Conducive Workplaces”


https://doi.org/10.1016/j.cirp.2017.05.005      

EberhardAbele (Institute of Production Management, Darmstadt, Germany) et all ”Learning factories for future oriented research and education in manufacturing” / despre școllie fabrică / atelierele școală


https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.614      

MarianneGeorgsen (University College VIA, Denmark) et all ”Use of Blended Learning in Workplace Learning”


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917301518      

Friedrich Morlock, Ruhr-Universität Bochum, Germany ”Teaching Methods-Time Measurement (MTM) for Workplace Design in Learning Factories”


https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.10.019      

A.M.Payne et all, Brunel University, Uxbridge, UK ”e-learning constructivist solution in workplace learning”


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080448947000099      

S. Billett, Griffith University, Brisbane, Australia ”Workplace Learning Frameworks”


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810020069      

!!! Shamuni Kunjiapu, Universiti Kebangsaan Malaysia ”Competence Development through Workplace Learning”


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812033162      

!!! Bernie Chun NamMaket all, The Chinese University of Hong Kong ”Instant Messaging and Microblogging”


https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210656118302800      

DavidGuile UCL, Institute of Education, UK ”“recontextualization”: implications for professional, vocational and workplace learning”


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401221000463      

Amber GraceYoung, University of Arkansas, USA ”Organizing workers and machine learning tools for a less oppressive workplace”


https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1472811721001452      

André Perusso et all, Münster School of Business, Germany ”The contribution of execution and workplace interaction to problem-based learning”


Instituții și legislație cu rol important în formarea adulților: 


http://www.anc.edu.ro/registru-centre-cna/      

Centre de evaluare și certificare a competențelor profesionale, autorizate ANC


http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/programe-si-strategii/5162      

Comisii de Autorizare Județene, unde se regăsesc listele programelor de formare profesională autorizate (în ultimii 4 ani) RNFPA


https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24105      

Ordonanța privind formarea adulților 129/2000, republicată 


https://ecdl.ro/articol/reteaua-de-centre-de-testare-acreditate-ecdl-in-romania_26.html#page      

Centre de testare ECDL în România (permisul european de ”conducere” a calculatorului)


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815006928      

!!! Y. Faizal AminNur et all, Universiti Kebangsaan Malaysia ”National Occupational Skill Standard (NOSS) System”