Recunoașterea diplomelor
Recunoașterea diplomelor
De ce nu este recunoscut certificatul tău de ”Consilier pentru dezvoltare personală”?

Diplome și alte hârtii

Mulți dintre noi avem multe hârtii.

Dar oare sunt ele bune la ceva? Oare au fost obținute legal?


Așadar, mai jos, răspundem la câteva întrebări:


  • Certificatul de competențe digitale este un document care atestă că ne-am format profesional (”din nou”, dacă am făcut și la liceu TIC) într-un cadru formal. Este ceva normal în formarea profesională continuă.
  • Certificatul de ”Consilier pentru dezvoltare personală” este nul dacă cel căruia i-a fost eliberat nu este calificat deja într-una din ocupațiile din domeniul ocupațional. Dar mulți furnizori de formare profesională îl oferă fără a verifica această condiție de acces. 
  • Un certificat de absolvire la finalul unui program de inițiere (cum sunt multe pe piață: Operatorii PC, Monitorii de schi etc.) nu este suficient pentru practicarea unei ocupații. Certificatul atestă deținerea a maxim 25% dintre competențele din standard.
  • O diplomă ECDL nu are recunoaștere la nivel național, în sistemul de învățământ sau în sistemul formării profesionale continue, dar are o recunoaștere la nivel internațional, ca urmare a imaginii și reputației sistemului de certificare. 
  • O diplomă de bacalaureat are rolul de a oferi accesul spre programe de licență, dar și la realizarea unor fărmări/certificări pe niveluri mai mari decât 5 în sistemul formării profesionale continue.  
  • Diploma de masterat în Formarea resurselor umane din educație nu oferă dreptul de a fi Formator al unui program autorizat în sistemul FPC de către Comisiile de autorizare, dar sunt multe instrucțiuni ANC/CNFPA care reglementează faptul că un cadru didactic/universitar poate lucra ca Formator fără a mai parcurge programul de formare.

Dacă întâmpini probleme în gesionarea unor astfel de situații, îți recomandăm să parcurgi legislația în formare adulților.


Legislatie FPC- GGH 2023-1