Technologii pentru educație
Technologii pentru educație
Tu ce platforme on-line utilizezi pentru învățare la locul de muncă?

Platforme pentru învățare on-line

La ce va trebui să fim atenți pentru a avea succes cu platforma ca instrument digital de învățare a competențelor digitale:

!!! Formatorii să înțeleagă rolul de facilitatori pe platformă, motivatori, susținători ai participanților

•             Iar formabilii că formarea de competențe în sistem on-line îi va conduce spre autonomie, asumarea unui rol activ, orientarea spre rezolvarea unor probleme practice, spre realizarea unui scop bine definit, dobândite prin experienţă practică și nu doar prin teorie citită/parcursă în on-line

•             Tonul adoptat trebuie să fie foarte deschis, prietenos; la aceasta contribuie şi

-        forumul organizat pe platformele de socializare sub forma de ex.  “Să ne cunoaştem”, „Cafeneaua virtuală”, ”De vorbă cu Trainerul” etc.

-        plus să plece știri de la administratorii platformei către instructori, care să îi țină pe manageri și pe instructori - la rândul lor – în flow

•             Materialul şi desfăşurarea cursului se vor adapta, pe cât posibil fiecărui stil de învăţare al participanţilor, diversităţii modalităţilor de învăţare:

-        kinestetic: ”dați click pe...”, ”tastați acum...”

-        vizual: filme, grafice, poze atractive

-        auditiv: traineri cu voce ce aduc energie ascultătorului.

-        Plus: mediul de învăţare trebuie să includă toate cele patru procese din taxotomia Kolb: doing, experiencing, reflecting, thinking.

•             Sesiunile desfăşurate să permită reflecţia, căutarea, clarificarea înainte de a răspunde, comentariile sau ridicarea de probleme, astfel încât numărul participanţilor care devin activi să fie tot mai mare, în timpul lecției.

•             Comunicarea să rămână deschisă și după terminarea lecțiilor, astfel încât să se  creeze şi să se menţină  o comunitate a trainerilor, să se realizeze  un parteneriat între aceştia.

•             Pentru conceperea unor materiale de calitate, facilitatorul trebuie să-şi asume roluri multiple: de autor al conţinutului cursului, designer al slide-urilor, materialelor care apar online, (metoda de lucru vizuală- de format).

•             Fiecare modul al cursului poate cuprinde aspecte teoretice ilustrate practic, sau care conduc la reflexii, aprofundări:

-        studii de caz, exemple care pot fi imediat rulate, testate.

-        comentarii asupra materialelor, asupra resurselor online care întregesc prezentarea sunt solicitate a fi trimise de către participanţi în forum,

-        pagina personală de mail/cont.

•             Este obligatoriu feedback-ul participanților pe parcursul derulării lecției;

•             Sunt recomandate testări periodice, poate chiar ” teme”, pentru a trece la modulul următor, dezbateri în plen

•             Este obligatorie testarea finală.

•             Se va realiza și follow-up:

-        adică măsurarea utilizării cunoștințelor dobândite la câteva săptămâni/luni de la terminarea lecției

-        spațiul lecției rămâne deschis şi colaborarea grupului va continua, fapt ce facilitează realizarea acestei etape a evaluării

-        se va urmări urmărim utilizarea noțiunilor cursului în activitatea profesională, în etapa următoare absolvirii

•             Evaluarea cursanților trebuie să ia în calcul activitatea lor online - calitatea și frecvența răspunsurilor, temele rezolvate,  proiecte în echipă, portofolii.


Ținând cont de criteriile de luare a deciziilor, dar și de posibilitățile din piață, eu consider că am putea lua în calcul pentru derularea programelor de formare și a activităților de învățare la locul de muncă din acest proiect următoarele variante: Zoom, Moodle și CollTrain.com
- George Ghișoiu / expert ILM


În cadrul proiectului nostru, ne propunem să identificăm modalități de realizare a platformei prin utilizarea cu precădere a forțelor proprii - mai exact prin intermediul Expertului logistică, deci fără un partener extern/furnizor de servicii software. Avantajele fiind:

✔     timp alocat dezvoltării platformei semnificativ mai mic

✔     resursele utilizate de către alți beneficiari, presupun bune practici și recomandări de lucru, pe baza experienței similare anterioare a acestora

✔     ghiduri de utilizare ce pot fi transferate către managerii și instructorii din comunitatea on-line, fie că sunt parte a grupului țintă, fie că sunt vizitatori/membri ai comunității on-line care s-au alăturat comunității fără a fi beneficiari direcți ai activităților proiectului

✔     cost redus de achiziție, dar mai ales de întreținere a platformei

✔     nivel mediu de competență a administratorilor care nu trebuie să cunoască tehnologii avansate de administrare a bazelor de date

✔     conținutul poate fi gestionat pe cloud-ul dezvoltatorilor acestor platforme (deci probabil că nu necesită spațiu de stocare și au din start o interfață plăcută)

✔     se pot compara mai multe variante, nivelul de standard solicitat prin proiect putând fi ușor de observat / analizat / filtrat

 

Ne așteptăm din partea beneficiarilor la întrebarea: ”cum se echivalează prin platformă, de către un trainer sau un formator dintr-o companie, realizarea și utilizarea unui fișier de tip prezentare multimedia, de ex. PowerPoint?”

Nu exista o formula standard, deoarece toate platformele on-line permit folosirea mai multor tipuri de fișiere. Pe de o parte, se pot încărca fișiere de orice tip: doc, ppt, xls, pdf etc. Pe de altă parte, se vor crea și gestiona în platformă fișiere multimedia proprietar pregătite de formator sau echipa de formare.

Iar cel mai important lucru vizavi de această a doua modalitate este faptul că informația din acest tip de fișiere proprietar platformei poate fi structurată într-un mod interactiv pe lecții și sub-lecții, astfel încât un cursant să nu poată trece de la o parte teoretica la altă parte teoretică, decât după ce a rezolvat anumite sarcini sau a derulat anumite activități. Ba chiar mai mult, se poate dezvolta o direcție educațională personalizata în funcție de feedback-ul primit de la cursant: adică în timp ce un cursant cu punctaj peste medie la sarcini și teste va trece imediat la următorul modul, un cursant care are un punctaj foarte mic va relua modulul curent al lecției.


În stabilirea avantajelor de lucru cu platforma on-line, trebuie propusă o structură minimală pentru o lecție și apoi analizat timpul de muncă al trainerului din companie sau a echipei de formare, astfel încât să se asigure un echilibru în consumarea resurselor și o motivație pentru fiecare formator și curs, în parte.


În cadrul vizitelor prin care se va asigura asistența pentru companii privind implementarea de activități de învățare la locul de muncă, dar și în cadrul BootCamp-ului, se vor realiza sesiuni de intruire pentru echipele de formare existente la nivelul companiilor sau constituite ca nucleu de inițiativă. Instruirea presupune între 2 și 5 zile de pregătire teoretică și practică, iar cursurile pot fi create pe serverele clientului, pe o platformă de tip cloud sau pe un server al nostrum, în proiect, Expertul Logistică având in sarcina de a clarifica acest detaliu cu fiecare companie ce va primi asistență prin proiect.

 

Așadar, vom cerceta și analiza în spațiul online mai multe posibilități