Proiect cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

„DIGIX - Competențe digitale 

avansate pentru Industria 4.0” 

(cod SMIS 142634)

Mai multe...