Planul de formare – Handbook
Planul de formare – Handbook

Un handbook pentru un plan de formare ar trebui să includă următoarele secțiuni:

  1. Introducere - această secțiune ar trebui să descrie motivul pentru care a fost creat planul de formare și obiectivele sale. De asemenea, ar trebui să fie clar cine sunt beneficiarii și cum vor fi afectați de acest plan.
  2. Evaluare - această secțiune ar trebui să includă o evaluare a nevoilor de formare. Aceasta poate fi realizată prin intermediul unor interviuri cu membrii echipei sau prin intermediul unui sondaj. Scopul acestei secțiuni este de a identifica competențele actuale ale echipei și de a identifica lacunele în cunoștințe sau abilități care trebuie îmbunătățite.
  3. Obiective și scopuri - această secțiune ar trebui să descrie obiectivele planului de formare, cum ar fi creșterea performanței individuale sau îmbunătățirea capacității echipei de a atinge obiectivele organizatorice. Scopul acestei secțiuni este de a clarifica ce se așteaptă să se realizeze prin intermediul planului de formare.
  4. Conținutul și metodologia - această secțiune ar trebui să descrie conținutul și metodele de livrare a formării. Aici se poate include instruirea față în față, instruirea online sau învățarea experimentală. Este important să se explice cum vor fi livrate conținutul și metodologia și care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei metode.
  5. Planificare și programare - această secțiune ar trebui să includă o programare a formării. Este important să se ia în considerare calendarul echipei și programul de lucru, astfel încât formarea să nu interfereze cu munca de zi cu zi a echipei. De asemenea, ar trebui să fie stabilită o perioadă de timp pentru a finaliza formarea.
  6. Resurse și buget - această secțiune ar trebui să includă o descriere a resurselor necesare pentru a livra formarea și un buget estimat. Resursele pot include resurse financiare, de timp, de personal sau de tehnologie. Este important să se ia în considerare costurile și să se planifice bugetul în consecință.
  7. Evaluare și urmărire - această secțiune ar trebui să descrie metodele de evaluare și de urmărire a planului de formare. Evaluarea ar trebui să fie realizată înainte și după formare, astfel încât să se poată măsura impactul acesteia. De asemenea, ar trebui să fie stabilită o metodă de urmărire a progresului pentru a asigura că echipele își ating obiectivele.
  8. Concluzii